YEŞİL BURSAM
Derneği

Başkanımız

Ana Menü

Bursa'da Medya Bağlantıları

bursahaber

Bursa Hakimiyet

olay

yeni dönem

Eko Haber

Meydan

Gemlik Körfez

medyaplatfoemu

Pusula

Hayat

Gündem 16

yenibursa.com

gazetebursa

Kent

gastebursa

Ekometre

haber16

ahmeteminyilmaz

meltem

lifeinbursa

AVRUPA'DA GENÇ GİRİŞİMCİLER

Ülkemizde, ekonomik geleceğe yatırım için en büyük önem taşıyan etken, gençlerin aktif iş gücüne katkı sağlamaları ve yeni gelişim projeleri hazırlanması.

Yeşil Bursam Derneği olarak bu amaçla yola çıktık.

Gençlerimiz arasında, karşılıklı iletişim, işbirliği, ortak proje geliştirilmesi, ortak yatırım imkanları hazırlanması, belki de uluslar arası ortak yatırım ve işbirliği sağlanmasına zemin hazırlamak istedik.

Gençlerimizi dinledik. Yatırımcılarımızı dinledik. İşadamlarımızı dinledik. Kadınlarımızı dinledik. Yarının gençleri olan çocuklarımıza sorduk. Hepsinin endişesi gelecekte ne gibi işler yapabilecekleri konusundaki kararsızlıkları idi.

Ülkemizdeki eğitim düzeyi ve eğitim alınan konularla meslek yaşantısında uçurumlar olduğunu gördük.

Gençlerin, girişimcilik konusunda eğitimlerinin yeterli olmadığını gördük.

Gençlerin yatırım ve iş yeri kurma konusunda kararsız olduklarını gördük.

Bu konuda, Avrupa'da ne gibi örnekler olduğunu araştırdık. Sonra da Avrupa'da Genç Girişimciler isimli çalışma projemizi hazırladık.

Avrupa Birliği Bakanlığı Gençlik Merkezi Başkanlığı Ulusal Ajans, projemize hibe desteği vermeyi kabul etti. Bizlerde yerelde sağladığımız ve dernek olarak kendi üyelerimiz arasından sağladığımız desteklerle bu çalışmayı başlattık.

Avrupa'nın Bulgaristan, Polonya, Romanya, Hırvatistan ülkelerinden gelen gençlerle Bursalı gençleri buluşturduk.

Bursa'daki işyerlerini ziyaret ettik. Fabrikaları gezdik. İşadamlarımızdan yatırımcılık, girişimcilik ve başarı öykülerini dinledik.

Gençler arasında, ülkeler arası kaynaşma, tanışma ve işbirliği imkanlarının neler olabileceğine dair, gerek bu konuda bilgi sahibi akademisyenler gerekse özel sektörde girişimcilikle başarı elde etmiş genç işadamlarını buluşturduk. Mahalli idarelerle, girişimcilik konusunda gençlerin ne gibi fırsatlar elde edebileceklerinin örneklerini görmelerini sağladık.

Avrupa'daki Genç Girişimciler Projesi ile hem ülkemiz gençliği, hem de Avrupa gençliği arasında karşılıklı girişimcilik, işbirliği ve ortak yatırımlar konusunda farkındalık yaratan pek çok etkinliklere imza attık.

Bu çalışmalarımız sırasında, Romanya ve Polonya, Türkiye'de ilk kez Bursa'da üretilen İpekböçeği isimli yerli tramvay konusunu titiszlikle inceledi. Ülkelerine gittiklerinde ise tramvay yatırımı için gerekli girişimcilerde bulundular.

Bulgaristan heyeti ile aramızda dostluk ve kardeşlik bağları gelişti. Veliko Turnova Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehir olabilmesi için adımlar atıldı. Belediyeler arası karşılıklı ziyaretler yapıldı.

Yeşil Bursam Derneği olarak bizler de Veliko Turnova Belediyesi'nin katkılarıyla Bulgaristan'a giderek, Veliko Turnova Kültür Festivali'nde Avrupa'da Genç Girişimciler Sergisini açtık.

Projemize katılan ülke gençliğimiz ile Avrupalı gençler arasında hala iletişimin devam etmesi ve girişimcilik konusunda aralarındaki tartışmaları bizleri mutlu etmektedir.

 

 

............

 

 

 

In our country ,to invenst for the financial future, the most important factors are youngsters' conribution to the active labor force and to prepare new development projects.As Yeşil Bursam Association,we took the road with that aim.We want to establish a ground between youngsters for mutual comminication,collaboration, development of mutual projects,preparation of  coinvestment opportunities,maybe international coinvestment and collaboration.

We listened to our young people.We listened to investors.We gave ear to businessmen.We listened to women.We asked the children who are the youngsters of tomorrow.The concern of them all was the uncertainty about what kind of jobs they can have in the future.

We observed that there are cliffs beween the educational level ,the topics of education and  professional life.We saw that youngsters's education about entrepreneurship is not adequat.We observed that young people are uncertain about investment and new business establishments.We searched that what kind of examples do they have in Europe about this topic.And then we prepared our Project "Youth entrepreneurs in Europe". TR,Center for European Union Education and Youth Programes , Turkish National Agency agreed to give Grant to our Project.With the support of locals and our members of the association, we started this Project.

We bring together the youngsters of Bursa with young people from Bulgaria,Poland,Romania,Croatia.We visited the workplaces in Bursa.We've been to factories.We listened enrepreneurship,investment and success stories from our businessmen.To discuss about the opportunities for collaboration and introduction between youngsters and countries,we bring together the accedemics who has a background about this topic and successful private sector entrepreneurs with youngsters.We gave youngsters a chance to see what kind of opportunities can they have about entrepreneurship.We put our signiture to a lot of evets which are raise the awareness of mutual collaboration,entrepreneurship and coinvestments among our youngsters and as well as European youngsters.During our Project,Romania and Poland, observed the topic about the  tram which is called "İpekböceği" and produced in Turkey for  the first time in Bursa punctiliously.When they went back to their countries,they embarked on an enterprice about investment for the tram.

Our friendship and broadherhood bondings between Bulgarian Committee were improved.To have an twincity agreeement between Municipality  of Veliko Turnova and Bursa Metropolitan Municipality , we took a step.Between municipalities, the visits had made mutually.As yeşil Bursam Association,with the conributions of Veliko Turnova Municipality,we've been to Bulgaria and hold "Young Enreprenuers is in Europe" exhibition  in Veliko Turnova Culture Festival.

 

 

 

...............

 

 

Proje hazırlığı

 

Bursa'nın değerlerinin korunması ve tanıtımı konusunda pek çok projeye imza atan Yeşil Bursam Derneği yönetim kurulu olarak, ülkemiz ile Avrupalı gençler arasında yatırım fırsatları ve karşılıklı işbirliğinin sağlanması amaçlı Avrupa'da Genç Girişimciler isimli proje çalışmasını başlatıp, Avrupa Birliği Bakanlığı Gençlik Merkezi Başkanlığı Ulusal Ajans'a sunduk. Projemiz hibe desteği almaya hak kazandı

 

Prepration for the Project:

 

As the board of Yeşil Bursam Association,who had put signiture on many evets for publicity and protecting the value of Bursa, we started to work on "Young Entrepreneurs in Europe" Project to have the investment and mutual collaboration opportunities between our country and European youngsters and  submited this Project to Center for European Union Education and Youth Programes , Turkish National Agency.Our Project deserved to have the gant.

 

 ...................

 

 

 

 

Ön Hazırlık Çalışmaları

 

Ulusal Ajans tarafından, projemizin kabul edilmesi üzerine, dernek Başkanımız Muharrem Karabulut,. Eğitim için Ankara'ya gitti. Başkan Karabulut, eğitim dönüşünde, projemiz ve uygulanmasıyla ilgili olarak yönetim kuruluna detaylı bilgiler verdi.

 

Preliminary Preparetion:

 

After our Project had an approvel from the Turkish National Agency,the presedent of our association Muharrem Karabulut went to Ankara for participating the training.Presedent Karabulut gave a detailed information about the traning to the board,after he came back.

 

.............

 

 

 

Proje uygulaması

 

2 Mart tarihinde Avrupalı katılımcılar proje uygulaması için Bursa'ya geldiler. Genç katılımcılar ile yönetim kurulumuz ilk gece tanışma toplantısı yaptı. Aynı gece, Avrupalı ve Türk gençler arasında tanışma toplantıları düzenlendi.

 

Project Implementation:

 

On March 2, European participants came to Bursa for projects implementation.Young participants and our board had an acquaintance meeting at the first night of the Project.During the same night,European youngsters and Turkish Youngsters had acquaintance meetings too.
...............

 

Açılış töreni

 

Avrupa'da Genç Girişimciler Projemizin açılış töreni, Bursa'daki yerel ve kamu yöneticilerinin katılımıyla gerçekti. Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Büyükşehir Belediye başkan vekili Abdullah Karadağ, Bursa valiliği AB İl temsilcisi Filiz Çilingir ile, projemizi kontrol için davet ettiğimiz Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans uzmanı Oya Bumin,  İl Dernekler Müdürü Osman Dikmen, İl Kültür Müdürü Ahmet Gedik, projemize destek veren Uludağ Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Prof. Dr. Müfit Parlak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi İlker Duran ile çok sayıda yöneticinin katılması, projemizin anlam ve önemine gösterilen ilgiyi artırdı.

Açılış törenimize Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başarı dileklerini içeren telgraflar gönderdi.

 

Opening Ceremony:

 

The opening ceremony of Young Entrepreneurs in Europe Project occured with the participation of local and public administrators.Deputy Governor Ahmet Hamdi Usta,Deputy Mayor of Bursa Metropalitan Municipality Abdullah Karadağ,Bursa Govenorship EU City Represent Filiz Çilingir,European Union Ministry National Agency Expert Oya Bumin ,who we invited her to control our Project, Director of Associations in Bursa Osman Dikmen, Director of Bursa Directorate of Ministry of Culture Ahmet Gedik, supporter of our Project Uludağ University Vice-Chancellor Prof.Dr.Müfit Parlak,Bursa Camber of Commers and Industry Board member İlker Duran and a great number of administrator participated.With their participation,the interest fort he meaning and importance of this Project was raised.

Deputy Prime Minister Bülent Arınç,Minister of European Union Mevlüt Çavuşoğlu and Minister of Labor and Social Security Faruk Çelik sent telegrams with their congratulatorily.
............

 

Uygulama çalışmaları

Projemizin programı gereği gençler arasındaki ilişkinin artırılması için uygulama çalışmaları yapıldı. Bu programlarımıza sadece projede görevli olan gençlerimiz değil, konuyla ilgili olarak pek çok gencin de katılması, fikirlerini açıklaması ve ortak projeler geliştirmesine tanık olduk.

 

Application Studies:

 

Because of the necessity of our projects program, application studies was made to raise the relationship between youngsters.We witnessed not only the participation of attendant youngsters but also young people who are intersted about the topic, and they shared their opinions and improved mutual projects.

 

........

Ulusal Ajans konferansı

 

Projemize katılan Ulusal Ajans uzmanı Oya Bumin, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlediğimiz Ulusal Ajans ve Türk gençliği konulu program uygulama konferansı sırasında, AB fırsatları ve Ulusal Ajans'ın Erasmus programları konusunda bilgiler verdi. Toplantıya Bursalı yerel yöneticilerimiz ve gençler büyük ilgi gösterdi.

 

National Agency Conference:

 

National Agency Expert Oya Bumin, who participated our Project, had a conference in Tayyare Cultural Center about National Agency and Turkish Youngsters.During this conference,she gave information about EU opportunities and Erasmus Programme of National Agency.Our local administrators and young people showed great interest to this programme.

 

..........


Timsah Arena'da Bursaspor şov

 

Projemizin katılımcıları, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Avrupa'nın en modern spor tesisi olan Timsah Arena Stadının inşaatında incelemeler yaptı. Katılımcılar, büyük bir centilmenlik gösterip, Bursaspor amigosunun eşliğinde Bursaspor şov yapmayı ihmal etmediler.

 

Bursaspor Show in The Timsah Arena :

 

Participators of our Project reconnoitred in the construction area of the Timsah Arena,which is constructed by Bursa Metropolitan Municipality and the most modern sports facility of Europe.Participators showed kindness and gave it up for Bursaspor with the teams' cheerleader.


..............

 

İşadamı kuruluşlarına ziyaretler

 

Genç girişimcilerin iş hayatlarında başarılı olmalarına imkan sağlamak ve girişimcilikte başarılı olmuş işadamlarıyla buluşmalarına öncülük ettik. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretimiz sırasında, hem oda yöneticilerden hem de genç girişimcilerin anlattıkları başarı öykülerini büyük bir dikkatle dinledik. Bu çalışmalarımız sırasında, ülkeler arasındaki işadamları kuruluşlarının da görüşmelere başlamasına zemin hazırlandı.

 

Visits To Businessmen Organizations:

 

To give chance to young entrepreneurs , to be successful in their Professional lifes,we lead them to meet with businessmen who are already successful entrepreneurs.During our Bursa Camber of Commers and Industry visit, we listened not only the administrators' but also the young entrepreneurs' success stories gingerly.While we were having these visits,we also established a ground for communications between businessmen organizations in different countries.

 

.............

Mekan tanıtma ziyaretleri

 

Proje çalışmaları için Avrupa'dan Bursa'ya gelen katılımcılarımızın yanı sıra Bursalı gençleri bir araya getirip, kentimizin tarihi ve turistik mekan tanıtımlarını yaptık. Katılımcılarımızın özel istekleri doğrultusunda ise, tarihi mekanlara ziyaretler düzenlendi. Rehberler eşliğinde, Bursa'nın özellikleri, ülkemizin özellikleri ve genel kültür ile Avrupa kültürü arasındaki benzeşmeler tartışıldı.

 

Publicity Visitings:

 

For working on the Project apart from the youngsters who came Bursa from Europe,we brought together the young people from Bursa and made historical and turistic publicity of our city.With our participants special requested,we visited historical placeses.We went on a guided tour,during this tour participants talked about Bursa's characteristics,general characteristics of our country and similarities between our culture and the European Culture.


.................

Bilim Teknoloji Merkezi

 

Proje çalışmaları için Bursa'ya gelen katılımcılar, Türkiye'nin en büyük Bilim Teknoloji Merkezi olan BBTM'in de inceleme imkanı buldu. Gençler, bilim araştırmalarının başladığı ilk günden bu güne kadar olan gelişmeleri görsel olarak incelediler.

 

Center of Science and Technology :

 

Participants ,who came to Bursa to take part in the Project,had a chance to visit  Turkey's biggest Science and Technology Center "BBTM".Young people analysed visually the improvements in scientific researches from the the first day till now......................

 

Mevlevilere özel ilgi

 

Avrupalı katılımcılar, Türk kültüründe büyük önem taşıyan ve dünya kültür mirasında söz edilen Mevlevi gösterilene katıldı. Burada, tarihten günümüze kadar olan Mevlevi kültürünün yanı sıra, insanlar arasındaki girişimcilikler, günümüzde devam eden yardımlaşma kültürleri de katılımcılara anlatıldı.

 

Particular Interest to Whirling Dervishes:

 

Participants watched a demonstration of dervishes which is a big part of Turkish culture and is mentioned in the World's Cultural Heritage.Not only the Mevlevi Culture but also the enrepreneurships and cooperation between people in our culture in the past and in the present was also explained.

 

.........

Sertifika törenleri

 

Avrupa'da Genç Girişimciler projemizin ana çalışma programının tamamlanması üzerine sertifika toplantısı düzenledik. Milletvekilleri Mustafa Öztürk, Hakan Çavuşoğlu ile eski vekillerimiz Şevket Orhan, Nusret Kandemir , Faruk Ambarcıoğlu ile çok sayıda davetlinin katıldığı sertifika törenimiz şölen havasında gerçekleşti.

 

Certificate Ceremony:

 

After we finished the main programme of "Young Enretreneurs is in Europe" Project,we organized a certificate ceremony.Congressman Mustafa Öztürk,Hakan Çavuşoğlu and Ex-deputy Şevket Orhan ,Nusret Kandemir,Faruk Ambarcıoğlu and numeruos guests attended our ceremony,which happened like a celebration.
............

 

 

 

 

 

 

 

Yaygınlaştırma ve tanıtım çalışmaları 

 

Projemiz sadece Bursa ilinde uygulanacak olmasına rağmen, katılımcılarımızdan Aras Uzunov'un ülkesi olan Bulgaristan'da yaptığımız çalışmaları anlatması üzerine Veliko Turnova Belediyesi'nden resmi davet aldık. Bu ülkede yapılan Kültür Festivali'ne Yeşil Bursam Derneği olarak katıldı. Büyükşehir Belediye Başkan vekilimiz Abdullah Karadağ ile dernek başkanımız Muharrem Karabulut, başta Bulgaristan Kültür Bakan Velislava Krasteva olmak üzere, festivale katılan 74 ülke temsilcilerine yaptığımız projeyi anlattılar.

 

Yeşil Bursam Derneği heyeti, Bulgaristan ziyaretleri sırasında Mestanlı'ya giderek,

 projemizin yaygınlaştırma çalışmalarına katkı sağladı. Böylece, projemizin yaygınlaştırılması sadece katılımcılar bazında değil, dünyanın pek çok ülkesinden gelenlere de anlatılarak büyük bir farkındalık yaratıldı. Örnek çalışmalara imza atıldı. Proje çıktılarımız isteyen ülke temsilcilerine verilerek, onlarında kendi ülkelerinde benzer çalışmalar yapmaları konusunda yardımcı olundu.

 

Extensification and Publicity Activities:

 

Even though our Project was planed to occure just in Bursa,we had an official invitation from Veliko Turnova Municipality because of one of our participants ,Aras Uzunov told about us and our Project in his country, Bulgaria.We participated a cultural festival in this country as Yeşil Bursam Assosiation.

Deputy Mayor of Bursa Metropalitan Municipality Abdullah Karadağ and director of our association Muharem Karabulut explained our Project to Bulgaria Minister of Culture Velislava Krasteva and 74 country representers who participated the festival.The committee of Yeşil Bursam Association went to Mestanlı to contrubute the projects extensification activities.So we had a chance to explain our Project not only to participants but also the people around the world and raised the awareness about it.We put signiture to exemplified activities.we gave the outputs of our Project to the participants who were asked for it,so we helped them to do similar projcets in their countries too.

.............

 

Başkentte proje tanıtımı ve yaygınlaşma çalışmaları

 

Yeşil Bursam Derneği başkanı Muharrem Karabulut, Avrupa'da Genç Girişimciler Projemizi ve uygulama çalışmalarını Bursa Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile beraber, Ankara Kalesi ziyaretlerinde, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan'a  anlattılar.

 

 

 

Publicity and Extensification Works in the Capital City:............