YEŞİL BURSAM
Derneği

Başkanımız

Ana Menü

Bursa'da Medya Bağlantıları

bursahaber

Bursa Hakimiyet

olay

yeni dönem

Eko Haber

Meydan

Gemlik Körfez

medyaplatfoemu

Pusula

Hayat

Gündem 16

yenibursa.com

gazetebursa

Kent

gastebursa

Ekometre

haber16

ahmeteminyilmaz

meltem

lifeinbursa

Başkan'dan

Bursa'nın taşı toprağı

Ülkemizin cennet sıfatıyla anılan tek yerleşim merkezi Bursa'dır.

Bursa, nüfus bakımından ülkemizin dördüncü kenti olmasına rağmen; sosyal ve sanayi bakımından ikinci sırada yer almaktadır.

Tarihi İpekyolu üzerinde olması nedeniyle Koza üretim merkezi Bursa'dır.

Tarihi hanları, hamamları, kervansarayları, kalesi ve verimli yemyeşil ovaları nedeniyle Bursa Yeşil Bursam ismini yüzyıllar öncesinden hak etmektedir.

Bu kentin taşı toprağı altın değerindedir.

Son yıllarda Bursa'nın yoğun göç alması, çarpık yapılaşması, kaçak yapılaşması ve verimli tarım topraklarının pek çoğunda hem sanayileşme hem de konut yapımı nedeniyle ovası azalsa da Bursa tarım kenti özelliğinden pek fazla değer kaybetmemektedir.

Bu kentin pek çok sorunu ve çözüm bekleyen sıkıntıları mevcuttur.

Bu dertlerden kurtulmanın çareleri de vardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kıt, kanaat bütçeleriyle yapılan yatırımlarla sorunların çözümlenmesi yerine, sivil toplum kuruluşlarına da büyük görevler düşmektedir.

İşte bu aşamada, Yeşil Bursam Derneği'nin kurulması ve Bursa'ya hizmet etmesi için çalışmaları başlattık. İnsanlarımızla, eğitim, kültürel alanda işbirliği yapacağız.

Kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve bu kentin eğitim düzeyinin yükseltilmesi için çareler arayacağız.

Çevremize karşı korumacı ve saygılı davranacağız.

Ülkemizin her köşesinden, kısaca 81 vilayetten Bursa'yı çıkarıp 80 vilayete düşürdüğümüzde, 80 ilden göç alan bur Bursa ile karşılaşıyoruz.

Güzel yurdumuzun her köşesinden insanlarımız gelmiş, Bursa'ya yerleşmiş. Göç ederken de yeni yaşam merkezi seçtikleri Bursa'da eski adet ve gelenekleri yaşatmanın cabası içine girmişler. Kentle bütünleşmek yerine bazı bölgelerde kendilerinin eski yaşam tarzlarını yaşam felsefesi olarak sürdürmeye devam etmişler.

Sadece ülke topraklarından değil, atalarımızın yurt dışında bıraktığı köklerimizden gelen insanlarımızda yaşam merkezi olarak Bursa'yı seçmişler. Çoğunluğu Avrupa'dan Bulgaristan'dan Yugoslavya'dan, Yunanistan'dan, Türki Cumhuriyet'lerden, hatta dünyanın diğer ucundan Japonya'dan bile Bursa'ya gelip yerleşen insanlarımız mevcut.

Bursa'da bu insanların kente intibakları ve yaşam koşullarının Bursa'ya yakışır bir hale getirilmesinde Yeşil Bursam Derneği olarak köprü vazifesini üstleniyoruz.

Bursa'nın geçmişte, Selçuklular, Bizanslılar ve Osmanlılar'a başkentlik yapması nedeniyle pek çok tarih ve kültür birikimi mevcut.

Yıllarca göz ardı edilmiş olan bu tarihi ve kültürel zenginliklerimiz son yıllarda yerel yönetimlerin başarılı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmakta ve halkın kullanımına sunulmaktadır.

Yeşil Bursam Derneği olarak bizler, bu tarih, kültür mirasının dünyaya tanıtılmasında köprü vazifesini üstleniyoruz.

Kısaca, Bursa'nın dertleri ve sıkıntıları bizim dert ve sıkıntılarımızdır düşüncesiyle işe başlaşıp, çareler üreteceğiz.

Bursa'nın dünya başkenti, marka kent ve turizm çekim merkezi olması için hep beraber el ele, omuz omuza hizmet etmeyi arzu ediyoruz.

Bu amaçla kurduğumuz derneğimize sürekli destek olanlara, bizlere güç veren kardeş derneklerimize ve Bursa'nın yerel yöneticilerine yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.