YEŞİL BURSAM
Derneği

Başkanımız

Ana Menü

Bursa'da Medya Bağlantıları

bursahaber

Bursa Hakimiyet

olay

yeni dönem

Eko Haber

Meydan

Gemlik Körfez

medyaplatfoemu

Pusula

Hayat

Gündem 16

yenibursa.com

gazetebursa

Kent

gastebursa

Ekometre

haber16

ahmeteminyilmaz

meltem

lifeinbursa

Türk Bayrağının Doğduğu Ülke: Kosova

Avrupa'nın her ülkesinde Türk izlerini görmek ve bulmak mümkün Bu ülkeler arasında, Kosova'nın ayrı bir yeri ve önemi mevcuttur. Şöyle ki; Bursa'da dünyaya gelen 1. Murat, Kosova Savaşı sırasında şehit edilmiştir. Osmanlı sultanının şu anda Hem Kosova'da hem de Bursa Çekirge'de olmak üzere iki ayrı türbesi var. Kosova'nın bir başka özelliği ise, Kosova Meydan Savaşı sırasında Türklerin, şehit kanlarıyla sulanan bölgedeki ay yıldız figürünü görüp, üç hilalli Türk bayrağı yerine ay yıldızı kullanmaya karar vermeleridir. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy Kosovalıdır. Yahya Kemal Beyatlı Kosovalıdır.

 

Kosova'da bağımsızlık ilanının ardından, denetim, Birleşmiş Milletlerden Avrupa Birliği'ne geçti. Kosova ile Sırbistan arasındaki özerk bölge sınırı, devlet sınırı oldu. Kosova'daki Avrupa Birliği temsilciliği, bundan sonra Uluslararası Sivil Temsilcilik adı altında hizmet vereceğini açıkladı. Böylece Birleşmiş Milletlerin de 1999 yılından bu yana Kosova'da üstlendiği yönetim sona ermiş oldu. Kosova'da Avrupa Birliği ülkelerinden 1900 polis ve yargı mensubu görev yapacak. Kosova bu şekilde Avrupa'nın 50. ülkesi olmuştur

                     Osmanlı izleri

1389-1913 yılları arasında Kosova, Osmanlı-Türk hâkimiyetinde kaldı. Kosova'nın çok önemli batı-doğu ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle, Osmanlı yönetimi Venedik'in de kontrolüne yakın olan bölgenin geri kalan kısımlarının aksine yoğun bir devşirme-İslamlaştırma politikasını Kosova'da uyguladı.
Kosova bölgesinde Osmanlı devlet yönetimiyle beraber, Roma devrinden beri sürekli olarak sağlanamayan düzenlilik sağlanmıştır. Bölge, Osmanlı öncesinde buralarda yaşayan Müslüman olmayan Türklerle, Osmanlı Devleti ile beraber artan Müslüman Oğuz Türkleriyle Türklük açısından iyice yoğun nüfuslu bir hâle geldi. 1912 yılı civarlarıyla beraber Osmanlı hükümranlığının kalktığı zamana kadar Kosova'da Türkçe, genel kültürel dil kimliğindeydi. Zaten bölgedeki Türk nüfusu da bunu sağlayan önemli sebeplerin başında geliyordu. Bölgenin Türk olmayan halkları, Türkçe ile hem dinî yönden hem kültürel yönden iyice geliştiler. Bunun neticesinde de Kosova ve çevresi, Osmanlı Devleti'nin önemli bölgelerindendi. Osmanlı idaresi, bölgede yaşayan Arnavutlara, Sırplara da herhangi bir zorlama uygulamadı. Özellikle Arnavutlar, sıkıntılar yaşamadılar ve bugünlerine geldiler. Arnavutlar, Balkan Savaşlarına kadar Osmanlı Devleti'ne bağlı, kendilerini Türklerden pek ayırmayan bir halk kimliğindeyken, özellikle 1800'lerin ikinci yarısında artan bir eğilimle Osmanlı algısından kısmî kopma istek ve tepkilerini geliştirmeye başladılar.

1878 Rus - Osmanlı Savaşı sonrası Sırplar Kosova'da hak iddia etmeye başladılar. Bu devir, Sırpların bağımsız Sırbistan çabalarının meyve verdiği bir devirdir.

Kosova, I. Murat zamanında 1389 I. Kosova Savaşı'ndan sonra Osmanlı topraklarına tam olarak katıldı. 5 asırdan fazla Osmanlı idaresinde kalan bölge, 1912'de I. Balkan Savaşı sırasında Sırpların eline geçti.
Birinci Kosova Savaşı'nın Sırp toplumunun psikolojisine yarattığı etki ise yıllarca değil, geliştirilen mitoloji ve efsaneler sayesinde yüzyıllarca sürmektedir. Her şeyden önce Prens Lazar, Sırp Ortodoks Kilisesi tarafından tanrısallaştırılmıştır. Mevcut mitolojiye göre, Birinci Kosova Savaşı'nın arifesinde bir melek Lazar'a seslenerek, "fani çarlık" ile "ilahi çarlık" arasında bir seçim yapmasını istemiştir. Sırplara göre Lazar ilahi çarlığı seçmiştir. Dahası, Lazar ile İsa arasında benzerliklerin kurulduğu da görülmektedir. Genel olarak 1. Kosova Savaşı ve bu savaşta yer alan karakterler hakkındaki Sırp yorumları, Hıristiyan mitolojisindeki olaylar ve karakterlerle karışmıştır. İşte bu sebepten dolayı, Sırplar kendine "ilahi millet" sıfatını yakıştırmaktadır. Diğer taraftan, Türklere karşı yürütülen Kosova Savaşı hakkında yazılan destansı halk şiirleri, en iyi bilinen ve en güzel kabul edilen şiirlerdir. Bütün bunlar ise, Sırpların Kosova'ya "Sırbistan'ın Kudüs'ü", "Sırp dini değerlerinin ve Sırp medeniyetinin beşiği" gözüyle bakmasına yol açmıştır.
Birinci Kosova Savaşı hakkında kesin olarak bilinenler, çatışmaların şiddetli geçtiği, iki tarafın da ağır kayıplar verdiği, Osmanlı Padişahı Birinci Murat ile Sırpların komutanlığını yapan Prens Lazar'ın öldüğüdür. Murad ile Lazar'ın tam olarak nasıl ve ne zaman öldükleri hakkında da kesin bilgi yoktur.
18. yüzyıldan itibaren soy ismi "Obiliç" olarak anılmaya başlayan Miloş Kobiloviç (Kobiliç) tarafınca şehit edildiği düşünülen Sultan I. Murad'ın yerine oğlu Yıldırım Beyazıt geçmiştir.
Sultan 1. Murat'ın iç organları savaş yerinde çıkarılıp vefat ettiği yerde gömülmüştür. Cenazesi ise at sırtında Bursa'ya getirilerek Çekirge'deki türbesinde defin edilmiştir.
Sırplar, 1. Murat'ın Kosova'daki kabrinin bulunduğu mahalleye, onu öldürdüğü ve kaçarken de Türk askerleri tarafından yakalanıp cezalandırıldığı bilinen Kobiliç'in ismi vermişler.
Kobiliç'in mezarını; Sultan türbesinin hemen yanı başında ve bakımsız bir vaziyette gördük.

Türkçe konuşan çok

Türkçe bugün Kosova'da, Prizren, Mamuşa, Priştine, Mitroviça, Vıçıtırın, Gilan belediyelerinde resmî statüye sahiptir
Kosova Cumhuriyeti'nin resmî dillerinden biri olması çalışma ve tartışmaları henüz bir sonuç vermemiştir. Kosova'da Türkler, genelde güney, güneydoğu ve doğuda ağırlıkla yaşasa da dağınık bir hâlde bütün Kosova'da yerleşmişlerdir. Bu dağınıklık özellikle Kosova'nın kuzeyine doğru yayılan bölgelerde yaşayan Türkler için, asimilasyon neticesinde nüfus oranlarında azalma tehlikesini doğurmaktadır. Kosova Türkleri, Müslümandır ve Kosova'da yaşayan Arnavutların çoğu da Müslüman inancına sahiptir. Bu sebeple söz konusu iki grup ve bunlara eklemlenebilecek Goralı, Torbeş ve Boşnaklar, dinî yönden asimilasyona açık hâle gelebilmektedirler. Zaten Kosova'da 250.000 gibi bir Türkçe konuşuru rakamının zikredilmesine rağmen, bugün Kosova'da ne kadar Türk'ün yaşadığı tam olarak bilinmemektedir.
Türklerin 3, Boşnaklarında üç milletvekili seçilmiştir. Bu iki toplum işbirliği yaparak Kosova Parlamentosunda parti gurubu kurmuşlar. Türk kökenli milletvekillerimiz Müferrah Şinik ile Enis Kervan'ın9 girişimleri sonucunda 23 Nisan günü Türklerin milli bayramı ilan edilmiş.

 

                               Başkent Piriştine

Priştine, Kosova Cumhuriyeti'nin idari, kültürel, ticari, ekonomik vb. yönlerden merkez şehridir. Özellikle, Kosova'nın bağımsızlığından sonra (17 Şubat 2008), şehrin ulusal ve uluslararası yolları genişletilmeye başlanmıştır; binalarının bazıları tadil edilmiştir, bazılarının tadilatına hâlen devam edilmektedir. Şehir, Kosova'nın geneli gibi, bir yeniden yapılanma içindedir. Kosova'nın idare, eğitim ve kültür merkezi olan Priştine'de, Priştine Üniversitesi ve  Uluslararası Havalimanı bulunmaktadır.

Priştine'deki Osmanlı eserleri, tarihî süreçte ciddi zararlar görmüştür. Osmanlı sonrasındaki devirden itibaren başkent sıfatı verilen şehirde, Slav ve Batı tarzı bir anlayış ve yaşam tarzı egemen kılınmaya çalışılmış ve bu çalışma sistemiyle şehir, Osmanlı kimliğinden kısmî uzaklaşmalar yaşamıştır.
Kosova'da harabe halde bulunan Fatih Camisi, Recep Altepe'nin Osmangazi Belediye Başkanı olduğu dönemde restore edilmiş. Bugün ibadete açık olan cçaminin çevre düzenleme çalışmaları da Devlet Bakanı Faruk Çelik'in katkılarıyla TİKA tarafından yapılıyor. Bizler de Bursa heyeti olarak Fatih camisini ziyaret ettik.

Bayrak Kosova

 

Türk Bayrağı Tarihi Bilinen efsaneye göre, 1. Kosova Savaşı sonrasında; Türk askerlerin kanının bir çukurda toplanması sonucunda; Ay ve Yıldızın yan yana gelmesi ile oluştuğu söylenmektedir. Yapılan tüm varsayımlar arasında, 1. Kosova Savaşının sebep olması en büyük imkanlardan biridir, lakin bu savaş tarihinin akşamında gökyüzünde Jüpiter ve Ay yan yana nadir anlarından birini yaşamıştır. Bu savaş sonunda ele geçirilen bir Sırp askeri, dönemin padişahı Murat Hüdavendigara Sırp savaş planlarını vereceği taahhütü ile yaklaşmış; hançeri ile Osmanlı İmparatorluğu galibiyeti ile sonuçlanan savaş sonrasında şehit edilmiştir. Yerine büyük oğlu Yıldırım Beyazıt geçmiştir. 1. Kosova Savaşı sırasındaki, Kosovada gökyüzündeki görüntüye ulaşmak için örnek resimlerde Stellarium isimli ücretsiz planetarium programı kullanılmıştır. Planetarium programımızı 1. Kosova Savaşı tarihine (28 Temmuz 1389), ve Kosova koordinatlarına (Lat: 43.41 , Long: 25.65) alırsak ; gökyüzündeki Ay ve Yıldızın aslında Ay ve Jüpiter olduğu ortaya çıkar.

Dernek çalışmaları

Marka kent olma yolunda ilerleyen Bursa'nın tanıtılması, Avrupa ile Bursa arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi amaçlı olarak Yeşil Bursam Derneği ile Uluslar arası Bursa Kadın Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ziyaret sırasında gittiğimiz Prizen ile Piriştina, insanlara başka gözle bakılan yer olarak hatırlanıyor. Prizen, tarihi dokusu ile Kültür başkenti olma yolunda ilerliyor. Osmanlıdan kalma Kale mahallesi koruma altına alınmış. Sokakları ve caddeleri çok dar. Ama, kent meydanı, Sinanbey Camisi ve Kotolik Klisesinin bulunduğu meydan, taş köprü ile birleştirince, evlerin duvarlarını süsleyen tabloları andırıyor.
Prizen'de 60 yıldır faaliyetlerini sürdüren Doğru Yol Derneği ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Kosova parlamentosundaki Türk milletvekilleri Müferrah Şinik ile Enis Kervan hazır bulundu.

                   Sevindiren hediye

Prizen'de yaşamakta olan bedensel engelli Türkan Başa, tam bin 620 kilometre uzaktan gelen hediye ile sevindi.

Bursa heyetinden Yeşil Bursam Derneği Başkanı Muharrem Karabulut, Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Tülin Erkal Kara, Üsküp-Kosova Yardımlaşma Derneği başkan yardımcısı Emir Cemal Beşkardeş, milletvekilleri ile birlikte sakat olan soydaşımız Türkan Başa'yı evinde ziyaret ederek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin gönderdiği akülü arabasını teslim etti.